دانشکده پیراپزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی فسا

tech 2

شورای عالی آزمایشگاه ها

معرفی شورای عالی آزمایشگاه ها:

شورای عالی آزمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی فسا در سال 1395 در راستای تحقق بسته توسعه و ارتقاء زیر ساخت های آموزش علوم پزشکی و نیل به هدف تامین امکانات و زیر ساخت های لازم برای گسترش رشته ها و برنامه های آموزشی جدید خصوصاً در تحصیلات تکمیلی و ارتقاء توانمندی گروه های آموزشی در تربیت متخصصان تاسیس گردید. از اهداف تاسيس این شورا ساماندهی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاه ها و افزایش بهره وری از تجهیزات موجود و ایجاد روابط بین بخشی در راستای افزایش کمی و کیفی اهداف آموزشی و تحقیقاتی و همچنین بهبود بهره وری از زیرساخت های موجود و خدمت رسانی مناسب به اعضای هیات علمی، دانشجویان و متقاضیان خدمات آزمایشگاهی در سطح شهرستان می باشد.