ثبت ویژگی های دانشجویان جدیدالورود

ثبت ویژگی های دانشجویان جدیدالورود

دانشکده پیراپزشکی موفقیت شما در ورود به دانشگاه و شروع فصل تازه ای از رشد و بالندگی را تبریک گفته و خود را متعهد می داند زمینه شکوفایی استعدادهای شما در زمینه های مختلف را فراهم آورد...

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: