آغاز سال تحصیلی جدید مبارک

آغاز سال تحصیلی جدید مبارک

دانشکده پیراپزشکی آغاز فصل بهار علم و دانش و فصل شکفتن شکوفه های آگاهی را به تمامی دانشجویان و تلاشگران عرصه علوم پزشکی تبریک می گوید...

    عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

    تغییر اندازه فونت:

    تغییر فاصله بین کلمات:

    تغییر فاصله بین خطوط:

    تغییر نوع موس: