• 1400/12/28 - 08:34
  • - تعداد بازدید: 74
  • - تعداد بازدیدکننده: 68
  • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه
گزارش فعالیت جدید انجمن علمی

ساخت فیلم معرفی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی فسا

به همت دانشجویان انجمن علمی علوم آزمایشگاهی فسا فیلم معرفی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی فسا ...

انجمن علمی علوم آزمایشگاهی

به همت دانشجویان انجمن علمی علوم آزمایشگاهی فیلم معرفی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی فسا تدوین شد. آقای امیر حبیب آگهی دبیر انجمن علمی علوم آزمایشگاهی هدف از تولید این فیلم را آشنایی دانشجویان جدیدالورود با واحد ها و بخش های مختلف دانشگاه عنوان کرد و افزود با توجه به مجازی بودن کلاس های دانشگاه در بازه ی زمانی نسبتا طولانی تصمیم گرفته شد که با تهیه ی یک فیلم شرایطی برای دانشجویان جدیدالورود فراهم گردد تا بتوانند بعد از حضوری شدن کلاس ها با آگاهی بیشتری نسبت به محیط دانشگاه در آن حضور مفید به هم برسانند.

وی همچنین افزود که در روند تهیه ی این فیلم تعداد دیگری از دانشجویان انجمن علمی دانشکده پیراپزشکی فسا از جمله خانم فائزه بهمن نژاد،  آقای امیرحسین گزین، خانم مائده یوسفی و خانم فرزانه قربانی همکاری داشته اند.

آدرس صفحه اینستاگرامی انجمن علوم آزمایشگاهی : mlsa_fums

فیلم معرفی بخش های مختلف دانشگاه علوم پزشکی فسا

  • گروه خبری : اخبار
  • کد خبر : 5988
کلمات کلیدی
زهرا پورخسروانی
خبرنگار

زهرا پورخسروانی

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: