• 1401/06/05
 • - تعداد بازدید: 18
 • زمان مطالعه : 3 دقیقه

منشور اخلاقی دانشکده پیراپزشکی

پيامبر صلي الله عليه و آله : أوَّلُ ما يوضَعُ فى ميزانِ الْعَبْدِ يَوْمَ الْقيامَةِ حُسْنُ خُلْقِه

نخستين چيزى كه روز قيامت در ترازوى اعمال بنده گذاشته مى شود، اخلاق خوب اوست.

 

ما کارکنان دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی فسا با ایمان به پروردگار متعال، براساس قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران و همچنین ضوابط و مقررات دانشگاه و با تکیه بر اصول رفتاری و ارزش های اسلامی خود را در جهت رعایت اصول اخلاقی متعهد می دانیم.

 • رعایت اصل احترام و تکریم به ارباب رجوع و پاسخگویی مناسب به مراجعه کنندگان در نهایت ادب و نزاکت، با حس مسئولیت پذیری و وقت شناسی و در نظر گرفتن عدالت و انصاف از مهم ترین مسئولیت ماست پس تمام تلاش خود را معطوف به حفظ شخصیت و جایگاه مراجعین در فرآیند ارتباطات متقابل می کنیم.
 • ما نسبت به همکاران خود در سطوح مختلف متعهدیم و با نزاکت، احترام، خوش رویی و متانت رفتار می کنیم.
 • از مظاهر فساد اداری همچون توصیه، تبعیض، تشریفات زائد اداری و سوء استفاده از موقعیت شخصی پرهیز و با رعایت دقیق قوانین و مقررات و ضوابط آموزشی دانشجویی در محدوده وظایف شغلی انجام وظیفه می کنیم.
 • سعی می کنیم تا در رفتار و گفتار صادق باشیم و از تهمت، غیبت، دروغ و شایعه پراکنی پرهیز نمائیم.
 • با ایجاد ساز و کارهایی مناسب برای کسب پیشنهادها و انتقادات مراجعه‌ کنند‌گان در جهت تقویت روحیه انتقاد پذیری تلاش می کنیم.
 • ما به حضور بموقع در محل كار، رعایت دقیق قوانین و مقررات سازمان و سلسله مراتب اداری در انجام امور و رعایت پوشش مناسب با توجه به آیین نامه پوشش دانشگاهی پایبندیم.
 • در حفظ  اموال و تجهیزات اداری کوشا بوده، از مسئولیت و اختیارات خود بطور صحیح استفاده می کنیم و در کلیه امور خالق را شاهد و ناظر می دانیم.
 • به رشد و بهسازی یکدیگردرمحیط کار توجه ویژه داریم و در جهت افزایش دانش و مهارت شغلی، ارتقاء فرهنگ و رفتار سازمانی، تقویت روحیه کارگروهی، خرد جمعی و انسجام سازمانی در جهت بهبود عملکرد دانشکده گام برمی داریم.
 • امور و وظایف محوله را بر اساس زمانبندی مشخص با مستندسازی روش ها انجام داده، برای انجام مطلوب وظایف، دانش و مهارت خود را ارتقاء می دهیم.
 • ما با داشتن روحیه خلاقیت و نوآوری در جهت افزایش بهره وری و تربیت دانش آموختگانی موفق برای خدمت رسانی به جامعه تلاش می کنیم.

 

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: