• 1400/12/03
  • - تعداد بازدید: 273
  • زمان مطالعه : 3 دقیقه

معرفی رشته علوم آزمایشگاهی

تعریف رشته :

كارشناسي پيوسته علوم آزمايشگاهي

Laboratory Sciences(B.Sc.)                                                                                      

علوم آزمایشگاهی شاخه ای از علوم پزشکی است که در ارتباط با آنالیز آزمایشگاهی خون، مایعات و انساج بدن انسان به منظور تشخیص بیماری ،پیگیری درمان و حفظ سلامت افراد جامعه می باشد.

تاريخچه رشته:

اين رشته كه بنام مديكال تكنولوژي در دانشگاه هاي جهان آموزش داده مي شد، در حال حاضر بنامهاي Medical Laboratory Sciences   و يا Clinical Laboratory Sciences  وجود دارد. اكثرا معتقدند كه نام جديد وظايف حرفه اي شاغلين اين رشته كه به نام Medical Laboratory Sciences Officer(MLSO) ناميده مي شوند را بهتر بيان مي كند.

در اين رشته به موازات پيشرفت علوم پزشكي و گسترش دامنه روشهاي تشخيصي، تجهيزات آزمايشگاهي نيز بسيار پيشرفت كرده بطوريكه امروزه شاغلين اين رشته از دستگاههاي الكترونيكي و اتوماتيك بسيار دقيق و حساس براي انجام آزمايشات مختلف بهره مي گيرند.

ماموريت برنامه آموزشي در تربيت نيروي انساني

ماموريت اصلي رشته علوم آزمايشگاهي تربيت افرادي است كه بتوانند در آزمايشگاههاي باليني بيمارستانها و آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي با دانش اختصاصي كه آموخته اند و با بكارگيري دستگاههاي الكترونيكي پيچيده و روشهاي متعدد آزمايشات مختلف را روي خون و يا ديگر مايعات و انساج بدن انجام دهند.

اطلاعات ونتايج بدست آمده از اين آزمايشات پزشك را در تشخيص بيماري، روند درمان و حفظ سلامت جامعه ياري مي دهد. نظر به اينكه اين رشته دائما در حال تغيير و توسعه است، فارغ التحصيلان اين رشته بايد به نحوي آموزش ببينند كه دانش و مهارت كافي براي تطبيق خود با تكنولوژي جديد را داشته باشند.

نقش دانش آموختگان

دانش آموختگان دوره كارشناسي رشته علوم آزمايشگاهي علاوه بر رشد شخصيتي و تفكر علمي كه طي دوره آموزش كسب نموده اند قادر خواهند بود آزمايشات باليني، تحقيقاتي و خدمات وابسته را در مراكز زير بعنوان كارشناس انجام دهند.

  1. آزمايشگاههاي  باليني بيمارستانهاي دولتي و خصوصي
  2. آزمايشگاههاي مراكز بهداشتي
  3. آزمايشگاههاي تشخيص طبي خصوصي
  4. انستيتوها و مراكز تحقيقاتي و آموزشي
  5. كارخانجات توليد وسايل و مواد آزمايشگاهي
  6. شركتهاي پخش فراورده هاي بيولوژيك و آزمايشگاهي
  7. آزمايشگاههاي پزشكي قانوني
  8. آزمايشگاههاي سازمان انتقال خون

فارغ التحصیلان مقطع کارشناسی علوم آزمایشگاهی می توانند از طریق آزمون کارشناسی به کارشناسی ارشد و پس از آن با شرکت در آزمون دكترای تخصصی( (Ph.D در گرایش‌های زیر ادامه تحصیل دهند : بیوشیمی بالینی، خونشناسی، انگل شناسی، میکروب شناسی، قارچ شناسی، ویروس شناسی، ژنتیک انسانی، ایمونولوژی، بیوتکنولوژی، فیزیولوژی، سم‌شناسی و سایر رشته هایی که طبق مصوبات مجوز ادامه تحصیل در آن را دارد .

وظايف حرفه اي دانش آموختگان

كارشناسان علوم آزمايشگاهي براي انجام خدمات آزمايشگاهي از انواع تجهيزات و روشهاي مختلف آزمايشگاهي بهره مند خواهند شد، اين روشها شامل مطالعات ميكروسكوپي، روشهاي تشخيص مولكولي، روشهاي مختلف تجزيه شيميايي، ايمونولوژيكي و شناسايي باكتريولوژيكي مي باشند.

اين افراد نه فقط آزمايشات مختلف را انجام مي دهند، بلكه از اهميت و اعتبار داده هاي بدست آمده با تكرار آزمايشات و بكارگيري روشهاي مختلف كنترل كيفي و مشاوره با پزشكان و ديگر پرسنل بهداشتي درماني نيز بايد اطمينان حاصل نمايند.

عبارت خود را درج و جهت جستجو کلید

تغییر اندازه فونت:

تغییر فاصله بین کلمات:

تغییر فاصله بین خطوط:

تغییر نوع موس: